Obavijest o promjeni servera

Ako vidite ovu stranicu, potrebno je usmjeriti DNS zapise za domenu na novi server escape3.mojsite.com - IP adresa je: 178.218.166.151

Zamijenite sve DNS zapise koji vode na IP starog servera u IP adresu novog servera - prvenstveno A zapise i MX zapise.

IP ovog/starog servera: 178.218.166.150

IP novog servera: 178.218.166.151